ประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1 ปี

 

 

 

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นางปริ่มใจ พรดอนก่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม ในระยะเวลา 1 ปี สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1