ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เเขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 คณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.ธนุ วงษ์จินดา เนื่องในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1