นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมประชุมข้อราชการเร่งด่วน กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster)

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมประชุมข้อราชการเร่งด่วน กลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 (Cluster) โดยมี นายอดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.25 เป็นประธานในการประชุม (ประธานประจำเขตตรวจราชการที่ 12) ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1