การสัมมนาวิชาการและการจัดนิทรรศการทางการบริหารการศึกษา New normal Vision (วิถีใหม่ วิสัยทัศน์ใหม่) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการและการจัดนิทรรศการทางการบริหารการศึกษา New normal Vision (วิถีใหม่ วิสัยทัศน์ใหม่) ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  1 ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1