สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ให้การต้อนรับ ผอ.สพร.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

 

วันที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1  ด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน   ให้การต้อนรับ ดร. สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ และคณะติดตามที่เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 15 คน  ที่เข้าฝึกประสบการณ์เรียนรู้สภาพจริง ระยะที่ 2  ระหว่างวันที่ 1-15  กันยายน 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

 

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1