ประกาศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดที่ 1 ชุดที่2 และชุดที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดที่ 1

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดที่ 2

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาชุดที่ 3

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1