นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นคณะกรรมการและเลขานุการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (performance agreement) ในระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1 ผู้รับการประเมินคือ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 2 ราย และ รอง ผอ.สพม.26 จำนวน 2 ราย

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นคณะกรรมการและเลขานุการในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ (performance agreement) ในระยะเวลา 6 เดือน ครั้งที่ 1 ผู้รับการประเมินคือ รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 จำนวน 2 ราย และ รอง ผอ.สพม.26 (มหาสารคาม) จำนวน 2 ราย รวมเป็น 4 ราย ณ จังหวัดมหาสารคาม

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่นี้ https://www.facebook.com/pg/roiet1.go.th/photos/?tab=album&album_id=154859589580348

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1