สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมบรรยายพิเศษ มอบนโนบายการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชำนาญในการทำงาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ฯลฯ เพื่อบุคลากรนั้น ๆ จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ และมุ่งไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ณ ห้องประชุมสาเกตนคร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/roiet1.go.th/photos/?tab=album&album_id=151285659937741

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1