นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 จำนวน 20 ราย เพื่อส่งตัวไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 โดยเน้นย้ำถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป ณ ห้องประชุมพลาญชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1