นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอำเภอ

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมประธานเครือข่ายโรงเรียน ประธานศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาอำเภอ ทั้ง 7 อำเภอ เพื่อชี้แจงข้อราชการ มอบนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ณ ห้องประชุมพลายชัย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1