ประธานเปิดโครงการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครูและและบุคลากรทางการศึกษาเครือข่ายโรงเรียนตาลหนองแก้วแคนใหญ่

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครูและและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ ทำความเข้าใจในการการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนตาลหนองแก้วแคนใหญ่ ณ ศูนย์ประชุมสาเกตุฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1