ประกาศ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1