ร่วมตรวจเยี่ยมนิทรรศการ ท้องฟ้าจำลอง ฐานการเรียนรู้พืชผักสวนครัวและสมุนไพรสู้วิกฤติโควิด – 19 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมตรวจเยี่ยมนิทรรศการ ท้องฟ้าจำลอง ฐานการเรียนรู้พืชผักสวนครัวและสมุนไพรสู้วิกฤติโควิด – 19 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย มีหน้าที่ให้บริการความรู้ จัดกิจกรรมการศึกษา แก่เด็ก นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ฝึกอบรม ปฏิบัติการให้แก่ครู อาจารย์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ อวกาศ และวัฒนธรรม พร้อมส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่องค์ความรู้ ประสานงานภาคีเครือข่ายในการให้บริการการเรียนรู้ต่าง ๆ สู่ชุมชน

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1