ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ราย นายภพธร เหง้าสุวรรณ โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง อำเภอทุ่งเขาหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1