ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นายศรีธาตุ ดีสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล อำเภอจตุรพักตรพิมาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านขุมสว่างประชานุกูล อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1