ประเมินผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นายเด่นศักดิ์ อิงอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อำเภอธวัชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ติดตามภาพข่าวทั้งหมดได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/roiet1.go.th/photos/?tab=album&album_id=138274404572200

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1