นายประเสริฐ วรสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายพร้อมบรรยายพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอเชียงขวัญ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม

นายประเสริฐ วรสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายพร้อมบรรยายพิเศษ ทำความเข้าใจในการการจัดการเรียนการสอน การเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาอำเภอเชียงขวัญ ณ โรงแรมธนินธร กรีนปาร์ค จ.ร้อยเอ็ด

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ติดตามภาพข่าวทั้งหมด ได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/roiet1.go.th/photos/?tab=album&album_id=136582201408087&__xts__%5B0%5D=68.ARBtfcJP5BiiL0zRoNSvT362Ta9xI1CrBvvubnGnnuu1xofoL54msBlsUHsVLJ4jCskzu_OnjiwxDHrWy4SdA6KFjafbRrNkxTTvrpA3wvclINUqmsUq_3BCsrjFPiA7dNphQz4yi17uAe4XIom4nCkZUiH6RqeCPQg5Lu6Dc9e617fiea5Ezqz7dwZ0QbhxWSfWOCKXbBgzlCPBk4o1jjmYiJV_XD9GWV5MGKGtTypKwmn1Y7jq_VWct1ZEdqb-MYnWoXHH5hHFSxMhDegYgkdGaaDUSWTNXi5dlWuF26IWvNtfY38Ms3Ji8SHnn0WnAY8NMD8KsyUxoKNV92IjKK34RGBrYetscKnsrVfWsVbKgL5Q76NITPV4JRKukcpBuYGAFHqB472JUlU5aR1h7ROFC3u-7z9VaWuuH8I7XE_BIY7a7Owa3TTZikUHceozmO_h71i3scIQFaQAOw&__xts__%5B1%5D=68.ARAmUMDon5eXiUyHQQd68iD4_JZdGLl4Yjup3G3u_55a4NdZZHyvazBsGcWsj7ca277MIWzg0EMbPlmMOL78JAJmbS8oYyljbxfDkcoq0XQgd4w0A80iSoZBKLXxAMC6GlVpVKpZAzHzbRdwWzt4DrPrFWu7W58aeRJPmhRNNYfObBzfpGtN6ZItrNv5NGD86icVeklKB7RbzhOvRmpI9LNaJw2MBXN8oSh50t-2KOsMHU7ouZQhp6irZ2O_FxbkgzopdV7gFh_qf3KYBwwdSrEbjpArlfVhxo-QdgbL4F1inayFA3y3Tlaw74O3unEl4iw6i0e9BTtuBMbkGFmQOhOq2y4IcC1TZ8SAUZDUQxfUKoXpwkSbmg3JsBcPLbVrQ3bwfXxcLx2f8AOu7ZJkGcoDpW93V55hCWxw87W8JXZYnAf_gl39kl8Zm6ln7VA-k0FfXADPFciRnzvR1w&__tn__=-UC-R

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1