การดำเนินงานระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ ขอแจ้้งปฏิทินการคัดกรองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1