นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเมืองธวัชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม การบริหารจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเมืองธวัชบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้โรงเรียนได้รายงานผลการจัดการเรียนการสอน เป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ได้ดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข จัดจุดคัดกรอง การวัดอุณหภูมิร่างกายนักเรียนทุกคน มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง เป็นอย่างดี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กำลังนั่ง, กำลังรับประทาน, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ภาพข่าวทั้งหมด

https://www.facebook.com/pg/roiet1.go.th/photos/?tab=album&album_id=132984985101142

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1