เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
31 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทร. 043 513 003

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1