ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม ติดตามงานสื่อสารเชิงนโยบาย ติดตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน และมอบนโยบายเร่งด่วน และการขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุม conference สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1