เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประะกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1

ประกาศเจตจำนง(ภาษาไทย)

ประกาศเจตจำนง(ภาษาอังกฤษ)

ประกาศเจตจำนง(ภาษาจีน)

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1