สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1