รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

รายงานสรุปผล ตุลาคม 2562

รายงานสรุปผล มกราคม 2563

รายงานสรุปผล พฤศจิกายน 2562

รายงานสรุปผล กุมภาพันธ์ 2563

รายงานสรุปผล ธันวาคม 2562

รายงานสรุปผล มีนาคม 2563

รายงานสรุปผล เมษายน 2563

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1