รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 1/2563

รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 2/2563

รายงานการเบิกจ่ายไตรมาส 3/2563

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1