มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1