พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1