การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ตั้งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1