กีฬาสีภายในของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ณ สนามหน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

December 20, 2562

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

December 5, 2562

การแข่งขันกีฬาสี มอ.เกมส์

นายประเสริฐ วรสาร รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสี มอ.เกมส์ ณ สนามโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายสุทัศน์ อนุพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมือง คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

December 3, 2562