กีฬาสีภายในของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ณ สนามหน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

ข่าวเครือข่าย

ธันวาคม 20, 2562
1 2