กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

มกราคม 16, 2563