เยี่ยมห้องเรียน (Reading Test : RT)

เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้ออกตรวจเยี่ยมห้องเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT)

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

กุมภาพันธ์ 15, 2563

เปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ รร.บ้านหนองยูง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองยูงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบโอเน็ตในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

มกราคม 20, 2563

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” ณ ศูนย์ประชุมสาเกตฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

มกราคม 16, 2563

ร่วมกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ธันวาคม 5, 2562

ต้อนรับ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 นายสุภาพ วงษามาตย์

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ธันวาคม 3, 2562