สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 : โทรศัพท์ 0 4351 3003 , Email : @obec.go.th
รวมลิงค์ที่น่าสนใจของ การศึกษา
+ ลิงค์เขตพื้นที่การศึกษา 175 เขต +
  
+ เว็บไซต์สำนักในสังกัด สพฐ. +
   
+ ลิงค์วิชาการ / การศึกษา +
      
+ ลิงค์วิชาการ / การศึกษา +
   
+ ลิงค์ IT ลิงค์น่าสนใจ +
 
 
คลังข้อสอบ O-NET [คณิตศาสตร์] [คณิตศาสตร์] [ตัวอย่างข้อสอบ ปี 2548] [ตัวอย่างข้อสอบปี 2549] [ตัวอย่างข้อสอบปี 2550] [ตัวอย่างข้อสอบปี 2551] [ตัวอย่างข้อสอบปี 2552]
ตัวอย่างข้อสอบ ป.ุ6 หลักสูตรแกนกลาง 2551
............................... - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
............................... - คณิตศาสตร์
............................... - ภาษาไทย
............................... - ภาษาอังกฤษ
............................... - วิทยาศาสตร์
............................... - ศิลปศึกษา
............................... - สังคมศึกษา
............................... - สุขศึกษา
 
ตัวอย่างข้อสอบ ม.3 หลักสูตรแกนกลาง 2551
.............................. - คณิตศาสตร ์.... [ . ชุดที่ 1 .] .... [.. ชุดที่ 2 . ]
.............................. - ประวัติศาสตร์ .. [ . ชุดที่ 1 .] .... [.. ชุดที่ 2 . ]
.............................. - พุทธศาสนา ..... [ . ชุดที่ 1. ] .... [.. ชุดที่ 2.. ]
.............................. - ภาษาไทย ....... [ . ชุดที่ 1 .] .... [.. ชุดที่ 2 . ]
.............................. - วิทยาศาสตร์ ... [.ใ ชุดที่ 1. ] .... [.. ชุดที่ 2 . ]
.............................. - สังคมศึกษา .... [ . ชุดที่ 1 .] .... [.. ชุดที่ 2 . ]
.............................. - สุขศึกษา ........ [ . ชุดที่ 1 .] .... [.. ชุดที่ 2 . ]
.............................. - ภาษาอังกฤษ... [ . ชุดที่ 1 .] .... [.. ชุดที่ 2 . ]
การทดสอบสอบ O-NET [สนามสอบ] [ตารางการทดสอบ] [คู่มือนักเรียนในการสอบ] [ตารางการเปรียบเทียบ]
รายงานผลการสอบ O-NET สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 [ปีการศึกษา 2551 - 2553]
 
 
Google
Search WWW Search www.roiet1.obec.go.th
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ถนนรณชัยชาญยุทธ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 0 4351 3003 โทรสาร 0 4351 4014, E-Mail : @obec.go.th