วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายสุภาพ วงษมาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมพิธีเปิดอาคารแจ้งประจักษ์ ณ มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น. นายสุภาพ วงษมาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ร่วมพิธีเปิดอาคารแจ้งประจักษ์ ณ มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม จังหวัดร้อยเอ็ด