สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ศึกษาดูงาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ได้ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ในระบบ AA

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายสุกิจ กลาง สุข นายปริญญา นวลรักษา นางศิริวรรณ พลเศษ รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยบอร์ดบริหารการศึกษา และคณะกรรมการการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ประจำปี 2564 ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ที่ได้ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ในปี 2563 เป็นลำดับที่ 9 โดยมี ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ให้การต้อนรับ นำเสนอ VTR แนะนำหน่วยงานและบรรยายการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA โดยนายอินสวน สาธุเม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ นางนิพพิทา กุลชิต ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุม สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์