บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 จัดบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสำนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ในสังกัด

Posted by สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 on Thursday, March 12, 2020