ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น นายสุภาพ วงษามาตย์
ผอ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และบุคลากร สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นำขบวนกัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน  แห่จาก สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สู่พิธีทอดถวาย ที่ เวทีหน้าบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์