มหกรรมกรีฑานักเรียนอำเภอศรีสมเด็จ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา่ 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการแข่งขันมหกรรมกรีฑานักเรียนอำเภอศรีสมเด็จ

ณ สนามกีฬาอำเภอศรีสมเด็จ โดยศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพอำเภอศรีสมเด็จ ได้จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนขึ้นในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 มีนักกรีฑา-กีฬาจากทุกโรงเรียนเข้าทำการแข่งขันสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพอีกด้วยทั้งยังทำให้นักเรียนมีนำ้ใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งเป็นหัวใจของนักกีฬาที่ดี