โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ เปิดใช้งานถนนคอนกรีต

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดใช้งานถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์
นายนฤทธิ์ ภูเฉลิม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภโณประชาสรรค์กล่าวว่า ถนนคอนกรีตดังกล่าวเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านทุกภาคส่วนช่วยกันสร้างขึ้นโดยใช้แรงงานของชุมชนและพระสงฆ์ร่วมกันดำเนินการจนแล้วเสร็จพร้อมใช้งานโดยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณมูลค่า 470,000 บาท จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด นอกจากนี้ยังได้สร้างอาคารห้องน้ำ และซ่อมแซมประตูหน้าต่างอาคารเรียนที่พังทรุดโทรมจากอายุการใช้งานรวมถึงได้รับความเสียหายจากลมพายุอีกด้วย จึงขอขอบคุณ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มา ณ โอกาสนี้