ประชุมเตรียมงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 – 3 สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 27 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งผู้รับผิดชอบการจัดการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2563”

ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 โดย นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุม มีการมอบหมายกิจกรรมการแข่งขัน และเตรียมประกาศการประกวดคำขวัญ เพลง และสัญลักษณ์ของงานฯ