ตรวจสอบค่ายลูกเสือพลาญชัย

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายบุญถิ่น มหาสาโร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสภาพอาคาร สถานที่ของค่ายลูกเสือพลาญชัยที่มีสภาพทรุดโทรด สาเหตุเกิดจากต้นไม้ใหญ่โค่นทับตัวอาคาร แต่ขณะที่ตรวจสอบสถานที่บริเวณค่ายลูกเสือก็มีการลักลอบตัดไม้พยูงในค่ายลูกเสือจึงได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภอ.ธวัชบุรี เจ้าของพื้นทีเข้ามาตรวจสอบและยึดของกลางได้หลายรายการ จึงได้หารือกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องบูรณะซ่อมแซมตัวอาคารและหามาตรการป้องกันการลักลอบตัดไม้พยูงในสถานที่ราชการต่อไป