ค่ายพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น ป.6 และม.3

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดค่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้น ป.6 และม.3

ของเครือข่ายโรงเรียนปราสาทหิน ทั้ง 9 โรงเรียน โดยมีนักเรียนชั้น ป.6 จำนวน 110 คน เข้ารับการพัฒนาแบบเข้ม โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรที่มีความรู้ความ สามารถจากโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด การจัดค่ายพัฒนาดังกล่าวก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ให้การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ซึ่ง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้จัดกิจกรรม countdown นับถอยหลังสู่การสอบโอเน็ตและทำ MOU กับทุกโรงเรียนไปแล้วก่อนหน้านี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นในทุกวิชา