เยี่ยมค่ายสอนแบบเข้ม

เมื่อวันที่ 21 มกาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ออกเยี่ยมค่ายสอนแบบเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่การเรียนของนักเรียน

ที่โรงเรียนไพศาลวิทยาคม อำเภอธวัชบุรี โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายอุ่มเม้าไพศาล จำนวน 9 โรงเรียน ได้กันนำนักเรียนชั้น ป.6 ทั้งสิ้น 67 คน มาทำการเรียนการสอนแบบเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ o-net ในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ โดยค่ายแห่งนี้ได้ทำการสอนแบบเข้มตั้งแต่วันที่ 21-23 มกราคม 2563
ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวว่า ทุกโรงเรียนได้มีการทดสอบ Pre-onet ไปแล้วทั้ง 4 วิชา ทั้งภาษาไทย วิทย์ คณิตฯและภาษาอังกฤษ ดังนั้นขอให้ครูผู้สอนได้นำผลคะแนนที่ได้รับมาหาจุดอ่อนจุดแข็งในแต่ละวิชาเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาปรับปรุงใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง ป.6และ ม.6 จะได้สูงขึ้นในทุกวิชาและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสอบโอเน็ตในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่จะถึงนี้อีกทางหนึ่งด้วย