เปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ รร.บ้านหนองยูง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านหนองยูงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบโอเน็ตในระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563 นี้


นายธีรัตน์ คำยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยูง กล่าวว่า การจัดค่ายแบบเข้มเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของเครือข่ายเมืองสาเกตที่นำนักเรียนชั้น ป.6 จาก 4 โรงเรียนประกอบด้วย ร.ร.บ้านหนองยูง , ร.ร.บ้านขี้เหล็ก , ร.ร.บ้านโนนแท่น และร.ร.บ้านแวงวิทยา มาทำการสอนแบบเข้ม ใน 4 วิชา เช่น วิชาภาษาไทย ,คณิตย์,วิทย์ฯ และภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบโอเน็ตโดยจะมีการสอนแบบเข้มตั้งแต่วันที่ 20-24 มกราคม 2563 จากการที่ได้มีการทดสอบ pre-o-net ไปแล้วก่อนหน้านี้ทำให้ทราบว่านักเรียนมีจุดอ่อนจุดแข็งในเรื่องใดจึงได้มีการนำข้อปัญหาเหล่านั้นมาปรับใช้ในรูปแบบการเข้าค่ายสอนแบบเข้ม เพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วในทุกวิชา