เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน

วันที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยนายบุญถิ่น มหาสาโร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

นางเบญจพร สุทธิประภา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสุนันทา อนันทวรรณ นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดินทางไปเยี่ยมไปและให้กำลังใจนักเรียนพร้อมมอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคในกับเด็กชายทศพล กันหากิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหมูม้น กรณีบ้านของนักเรียนถูกไฟไหม้ โดยศูนย์ ฉก.ชน.ฉก.ชน ได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 3,000 บาท และ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 มอบเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมอีกจำนวน 2,000 บาท นอกจากนี้ยังมีสิ่งของและเงินบริจาคจากหน่วยงานอื่นๆ ให้ความช่วยเหลือสมทบเพิ่มเติมอีกด้วย