เปิดป้ายโรงเรียนบ้านซัง

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดป้ายโรงเรียนบ้านซังวิทยาคม โดยมีนายถาวร ประเสริฐสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซังวิทยาคม

คณะครู นักเรียนผู้ปกครองให้การต้อนรับ นายถาวร แจ้งว่า โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่า พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ท้องถิ่นท้องที่และคณะครู นักเรียน ได้ช่วยกันจัดทำผ้าป่าหาเงิน เพื่อนำมาสมทบทุนจัดทำป้ายโรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมขึ้นใหม่เพื่อความสง่างาม สะดุดตาต่อผู้พบเห็นเนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ติดกับถนนสายหลักทำให้เป็นที่สนใจแก่ผู้พบเห็น นอกจากนี้ยังได้สร้างสนามเด็กเล่นใหม่เพื่อความปลอดภัยกับเด็กๆ มูลค่า 100,000 บาท อีดทั้งทางโรงเรียนยังได้จัดหารถมินิบัสเพื่อรับส่งนักเรียนมูลค่า 225,000 บาท เพื่อใช้ในการรับส่งนักเรียนที่มาเรียนที่โรงเรียนบ้านซังวิทยาคม จำนวน 3 หมู่บ้านด้วยกัน ทำให้เกิดความปลอดภัย สะดวกสบาย ผู้ปกครองก็มีความมั่นใจในการนำเด็กมาเรียนเพิ่มมากขึ้น