กีฬาสีภายในของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ณ สนามหน้าอาคารโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด โดยมี ดร.สุวิทย์ วงษาไฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ปกครองให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ดเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่มีจำนวนนักเรียนกว่า 4 พันคน การจัดแข่งขันในครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันกีฬาสีและกีฬาไทย จาก ทั้ง 4 คณะสี ประกอบด้วย สีแดง สีชมพู สีเหลือง และสีฟ้าพร้อมทั้งชมการแสดงอันยิ่งใหญ่ตระการตาของเชียร์หรีดเดอร์สร้างความประทับใจให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง