ร่วมกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยนายประเสริฐ วรสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 คณะบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายกเหล่ากาชาดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป และพิธีถวายพุ่มดอกไม้และถวายบังคมตามลำดับ