การแข่งขันกีฬาสี มอ.เกมส์

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายประเสริฐ วรสาร รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาสี มอ.เกมส์ ณ สนามโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด โดยมีนายสุทัศน์ อนุพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมือง คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ ซึ่งการแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มีจิตใจที่เป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 สี เหลือง เขียว แดง ฟ้า มีการแข่งขันทั้งประเภทลู่และประเภทลานซี่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากผู้ปกครองและประชาชนทั่้วไปเข้าชมเข้าเชียร์ทั้งขบวนพาเหรดและขบวนนักกีฬาสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับขบวนพาเหรดแฟนซีที่แตละคณะสีสันได้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างสีสันในการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้