ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6/49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง 6/49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 1/2562 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561