ร้องเรียนและร้องทุกข์

ร้องเรียนเรื่องทั่วไป
ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ช่องทางการร้องเรียน
1. เป็นหนังสือ
2. ด้วยตนเอง
3. ทางโทรศัพท์ 043-513003 ต่อ 101
4. ทางโทรสาร 043514014
5. ทาง https://sites.google.com/site/roiet1person/pthmway หรือ http://www.roiet1.go.th
ที่อยู่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

ศูนย์เผยแพร่
ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง
>> เผยแพร่การดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
>> แสดงความคิดเห็น
ติดต่อศูนย์
1. ทางโทรศัพท์ 043-513003 ต่อ 101
2. ทางโทรสาร 043514014
3. ทาง https://sites.google.com/site/roiet1person/pthmway หรือ http://www.roiet1.go.th
ที่อยู่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000